Waar talenten groeien
 • Positief schoolklimaat

  Op basisschool de Springplank in Zwolle stimuleren we positief gedrag bij onze leerlingen om een positief schoolklimaat te creëren. Zo ontwikkelen onze leerlingen respect voor elkaar en hun omgeving.
  Wij zorgen er samen met ouders, welzijnsinstellingen en andere partners voor dat de school een vertrouwde omgeving is, waar onze leerlingen zich thuis voelen.

 • Ondernemend leren

  Ondernemend leren is een actieve vorm van leren. Hiermee dagen we onze leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen. We stimuleren leerlingen om initiatief te nemen en samen te werken.
  Binnen de lessen in de klas en tijdens de schoolbrede projecten werken we aan de hand van de 5 D’s.

 • Samen werken aan persoonlijke doelen

  Onze leerlingen werken in units. Een unit bestaat uit meerdere groepen. Binnen deze unit werken leerlingen regelmatig samen. Zo kunnen de leerlingen op hun eigen niveau werken en elkaar helpen bij het bereiken van persoonlijke doelen.

Nieuws van
de Springplank

Beukenstraat 83 8021 XA Zwolle

T: 038 - 453 60 43 E: s.habers@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen