Voor- en naschoolse opvang

De naschoolse opvang wordt verzorgd door Doomijn. Bevoegde leidsters van Doomijn verzorgen de naschoolse opvang tot 18.15 uur in het gebouw van de Springplank. Zo kunnen onze leerlingen na schooltijd eenvoudig gebruik maken van de bso.

Onze onderwijsassistente verzorgt de voorschoolse opvang. Dit kan op dinsdag-, donderdag- en/of vrijdagochtend vanaf 7.30 uur. Bel of mail voor meer informatie.