PBS

PBS staat voor Positive Behavior Support, positief gedrag wordt beloond. PBS is een schoolbrede aanpak die zich richt op het positieve gedrag van de kinderen (leerlingen). Het doel is om een positieve, sociale en veilige (leer)omgeving te creƫren. PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.

De kinderen weten welk gedrag van hen wordt verwacht

Iedere drie weken stellen we 1 afspraak centraal. Deze afspraak wordt in de lessen klassikaal ingeoefend, hierdoor weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt. Daarna hangen we de afspraak in pictogramvorm in de hele school op.
Gewenst gedrag wordt aangeleerd;

PBS als vak

Bij iedere PBS-afspraak hoort een les. In deze bespreken we de nieuwe afspraak en we oefenen het gezamenlijk. De weken erna herhalen we de les of afspraak.
Gewenst gedrag wordt beloond;

Om het gewenste gedrag te belonen gebruiken wij op school een beloningssysteem. Alle teamleden delen bij het zien van gewenst gedrag munten uit. De kinderen verzamelen deze munten in een muntenbuis. Wanneer ze de muntenbuis vol hebben bedenken ze een gepaste beloning voor de hele groep. Bijvoorbeeld langer buitenspelen of samen een spel doen.
Bij ongewenst gedrag volgt een duidelijke consequentie;

Wanneer een kind ongewenst gedrag laat zien, volgt er een consequentie. Deze consequentie is vooraf aan het kind duidelijk gemaakt zodat het kind weet wat er volgt wanneer hij/zij het ongewenste gedrag laat zien.

Samenwerken

Een belangrijk onderdeel van PBS is dat de school, ouders en zorg binnen de school intensief samenwerken. We houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in de groepen en bij de leerlingen. School betrekt ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind.