Onderwijs

In het pand van onze school is letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor extra activiteiten, ondersteuning en begeleiding. Wij werken dan ook actief samen met verschillende instellingen, zoals wijkverenigingen, Travers Welzijn en Sportservice Zwolle.

Op de Springplank werken de groepen intensief samen. Wij doen dit door in ‘units’ te werken.
Zo hebben we een onderbouw-, middenbouw-, en bovenbouwunit.
In, bijvoorbeeld, de onderbouwunit werken de leerlingen uit groep 1/2 en 3 nauw samen. Dit doen ze door samen te werken aan ondernemend leren, maar ook door samen te werken aan bepaalde reken- of taallessen.

Voor het aanbod van gebruikte methodes verwijzen wij u naar de schoolgids. Daarin kunt u precies lezen welke methodes wij voor de vakken gebruiken.