Ondernemend leren

Ondernemend leren is gericht op het ontwikkelen van een ondernemende mindset, die de nieuwsgierigheid en onderzoekende drang van leerlingen stimuleert en die er voor zorgt dat zij zichzelf en hun kennis of vaardigheden steeds weer willen uitbreiden en verbeteren. Binnen de lessen in de klas en tijdens de schoolbrede projecten werken we aan de hand van de 5 D’s:

Dromen

Met ondernemend leren willen we aansluiten bij de interesses, belevingswereld en talenten van de leerlingen. In de eerste fase worden de leerlingen uitgedaagd om te gaan dromen: ‘Wat is mijn droom (wat wil ik leren, of, wat wil ik weten) binnen het thema of lesdoel?’ Hierbij worden de leerlingen uitgedaagd om out of the box te denken: Niks is te gek!

Denken

Om deze droom te realiseren, moet er nagedacht worden wat hiervoor nodig is. Dit gebeurt in de fase ‘Denken’. Leerlingen gaan zelfstandig of in groepjes aan de slag om een plan van aanpak op te stellen. De leerkracht neemt een coachende rol aan in de begeleiding van de groepjes, en doet een stapje terug om de verantwoordelijkheid bij de leerlingen te leggen.

Durven & Doen

In deze fase gaan de leerlingen de gemaakte plannen uitvoeren. We stimuleren de leerlingen om risico’s te nemen, samen te werken en laten ze leren door vallen en opstaan. Leerlingen nemen bijvoorbeeld het initiatief om contact te leggen met bedrijven of instanties die hen verder kunnen helpen bij het project. Ze zouden ook kunnen leren dat er veel rekenwerk komt kijken bij het organiseren van een activiteit met de klas.

Delen

Het resultaat is iets om trots op te zijn en dit mag gedeeld worden. Dit gebeurt in de laatste fase. Tijdens schoolbrede projecten, in de vorm van een schoolbrede afsluiting, of in de klas in presentatievorm, worden de resultaten van het project gedeeld met medeleerlingen, ouders of mensen uit de wijk. ‘Dromen komen uit’ Verschillende dromen zijn al werkelijkheid geworden: Zo hebben leerlingen van unit 7/8 een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor de hele school, heeft unit 1/2/3 zelf een boek geschreven en een voorleeswedstrijd georganiseerd, is er in unit 4/5/6 slijm gemaakt zonder enige voorbereiding van de leerkracht, en worden in unit 4/5/6 bedrijfjes opgericht als een hondenuitlaatservice, een restaurant en een sieradenwinkel.