Het team

Een aanzienlijk deel van onze leerkrachten is specialist op het gebied van gedrag. Onze leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht van Sportservice. We stellen onze school open voor stagiaires van verschillende opleidingen, bijvoorbeeld van de Pabo, maar ook van MBO-opleidingen, zoals de opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang.

Teamleden

Stamgroep 1/2 juf Daniëlle

Stamgroep 2/3 juf Floor en juf Melissa

Stamgroep 4  juf Jitske

Stamgroep 5/6 juf Ylja

Stamgroep 7 meester Sefa

Stamgroep 8 juf Mirjam en juf Petra (Juf Karin is met zwangerschapsverlof)

Vakleerkracht gym meester Rens

Conciërge en onderwijsassistent: juf Brigitte

Onderwijsassistent onderbouw: juf Monique

Onderwijsassistent middenbouw: juf Truus

Administratief medewerker: juf Michelle

IB: Nynke Schuijren-Spijksma

Directeur: Suzanne Habers