Het team

Een aanzienlijk deel van onze leerkrachten is specialist op het gebied van gedrag. Onze leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht van Sportservice. We stellen onze school open voor stagiaires van verschillende opleidingen, bijvoorbeeld van de Pabo, maar ook van MBO-opleidingen, zoals de opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang.