OOZ

De Springplank is een openbare basisschool. Dat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging.
Als school onderschrijven wij de kernwaarden zoals deze voor het openbaar onderwijs zijn vastgesteld.

Onze school behoort tot de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).
Hieronder vallen nog 30 andere basisscholen, 8 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Missie

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio biedt openbaar en kleurrijk onderwijs aan kinderen van 4 tot 20 jaar en is een vertrouwde partner voor ouder en kind in opvoeding en ontwikkeling.

Visie

Elke jongere, die het Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio verlaat, is voorbereid op participatie in de maatschappij als jongvolwassene in arbeid of vervolgonderwijs.

Strategisch Beleidsplan 2015-2018

Stichting OOZ zet koers naar het onderwijs van de toekomst. Toponderwijs, waarmee we de leerling van vandaag een basis geven voor de wereld van morgen. Waar talent alle ruimte krijgt en waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk de hoofdrol spelen. Onze stichting ziet drie krachtige thema’s als de pijlers van onze visie en als de basis voor het onderwijs van de toekomst:

  • Eigenaarschap
  • Grenzeloos maatwerk
  • 21e Eeuwse vaardigheden