Voor ouders

Schoolgids 2020-2021

Download hier de schoolgids

Schooltijden

Op de Springplank werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school eten. Dit doen zij in de klas met de groepsleerkracht.
Verder werken wij met gelijke dagen voor elke groep. Het rooster ziet er als volgt uit:

Maandag, dinsdag en donderdag
8.30 – 14.30 uur

Woensdag en vrijdag
8.30 – 12.30 uur

Pauzes

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten. Dit houdt dan ook in dat leerlingen gezonde pauzehapjes meenemen zoals brood, fruit en water, zuivel of sap.

Gymtijden

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen 2x per week, op dinsdag en donderdag. Zij krijgen les van een vakleerkracht van Sportservice, in de gymzaal van onze school. De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie: maandag 12-10-2020 t/m vrijdag 16-10-2020
Kerstvakantie: maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 1-1-2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22-02-2021 t/m vrijdag 26-02-2021
Goede Vrijdag: 02-04-2021
Tweede Paasdag: maandag 05-04-2021
Meivakantie: maandag 26-04-2021 t/m vrijdag 07-05-2021
Hemelvaartsdag en de vrijdag: 13-05-2021 t/m 14-05-2021
Tweede Pinksterdag: 24-05-2021
Zomervakantie: 12-07-2021 t/m vrijdag 20-08-2021

Nieuwe leerlingen

Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op basisschool de Springplank in Zwolle?
Neem dan contact op met Nynke Spijksma of Suzanne Habers om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding kunt u uitgebreid de school bezichtigen, kennismaken met de leerkrachten en vragen stellen.
U vindt de contactgegevens hier. 

Na de rondleiding

Als uw kind vier jaar wordt en u heeft uw kind aangemeld op de Springplank, dan neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. Samen worden er afspraken gemaakt over de wenochtenden (3).

Na een periode van 6 weken wordt beslist of de nieuwe leerling definitief kan worden ingeschreven. Deze periode mag met maximaal 4 weken worden verlengd. (Wet Passend Onderwijs)

Als uw kind van school verandert, nemen wij altijd contact op met de school van herkomst. Zo kunnen we ons een goed beeld vormen van het onderwijs dat uw kind nodig heeft en of dat onderwijs op de Springplank gegeven kan worden of dat uw kind ander onderwijs nodig heeft.