NT2-voorziening Zwolle

In het gebouw van de Springplank heeft de NT2-voorziening Zwolle een plek. 

In twee groepen krijgen kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken elke ochtend les in de Nederlandse taal. Dit zijn kinderen uit de groepen 3 t/m 8.  

Visie

De Zwolse NT-2 voorziening is de opvangschool voor kinderen van nieuwkomers. Het gemeenschappelijke kenmerk van onze leerlingen is, dat zij bij binnenkomst op onze school, geen tot weinig Nederlands spreken en begrijpen. Leren communiceren in dagelijkse situaties is binnen ons onderwijs de centrale focus. Beheersing van de Nederlandse taal is immers hét middel voor onze leerlingen om zich te kunnen handhaven op school en belangrijker, in de Nederlandse samenleving. 

Het bieden van een veilige omgeving is voorwaardelijk voor het doorlopen van een harmonieuze sociaal-emotionele ontwikkeling. Op school bieden wij een, voor deze kinderen, noodzakelijk veilig pedagogisch klimaat. Hierbinnen erkennen wij de uniciteit van een ieder, tonen respect voor elkaar, bieden ruimte om een plek te vinden, leven mee, bieden een gelegenheid om (af) te reageren en reiken een structuur aan waarin onze kinderen zich op hun manier kunnen ontwikkelen. 

Wij richten ons onderwijs in vanuit intercultureel perspectief waarbij onze leerlingen kennismaken met de Nederlandse culturele waarden en normen. Wij leren de leerlingen begrip te hebben voor de verschillen die er zijn en zoeken daarbij de balans tussen de Nederlandse cultuur en (het respecteren van) andere culturen. 

Onze missie 

Onze missie is om leerlingen resultaatgericht onderwijs in het Nederlands als Tweede taal (NT2) te bieden, in een veilige, respectvolle en uitdagende omgeving, die uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Naast veel aandacht voor de Nederlandse taalonderwijs is ook het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk, zodat leerlingen zich competent voelen om de stap naar het vervolgonderwijs te maken. Wij streven naar een eindresultaat dat aansluit bij de leeftijd en situatie van de leerling.

Team

Aan de Zwolse NT-2 klassen zijn twee leerkrachten, een onderwijsassistent en een Intern begeleider verbonden. De directeur van OBS de Springplank geeft ook leiding aan de NT-2 klassen. 

Aanmelden

Aanmeldingen verlopen altijd via de intern begeleider of directeur van de moederschool.
Zij kunnen leerlingen aanmelden door te bellen of te mailen naar de NT2-voorziening.  

Email: p.wiessenberg@ooz.nl (ib-er) of s.habers@ooz.nl (directeur) 

Telefoonnummer: 06-44464723 of 038-4536043 

Samenwerking

De NT2-voorziening is ontstaan uit een samenwerking tussen Vivente en Openbaar Onderwijs Zwolle. De voorziening wordt gesubsidieerd door de gemeente Zwolle. 

Daarmee zijn leerlingen van alle basisscholen in Zwolle en omstreken welkom om deel te nemen aan deze vorm van onderwijs. 

10-maanden regeling 

Om de beschikbaarheid in de Nt-2 klassen te kunnen waarborgen is er een maximum gesteld aan de periode waarin leerlingen gebruik kunnen maken van de NT-2 klassen. Dit is één schooljaar (10 lesmaanden). Als de leerkrachten van de NT-2 klassen én de leerkrachten van de moederschool het wenselijk vinden dat deze periode wordt verlengd, is dat mogelijk als er geen wachtlijst is.