Aanmelden

Nieuwe leerlingen

Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op de Springplank?
Neem dan contact op met Nynke Spijksma of Suzanne Habers om een afspraak te maken voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding  kunt u uitgebreid de school bezichtigen, kennismaken met de leerkrachten en vragen stellen.
U vindt de contactgegevens hier. 

Na de rondleiding

Als uw kind vier jaar wordt en u heeft uw kind aangemeld op de Springplank, dan neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. Samen worden er afspraken gemaakt over de wenochtenden (3).

Na een periode van 6 weken wordt beslist of de nieuwe leerling definitief kan worden ingeschreven. Deze periode mag met maximaal 4 weken worden verlengd. (Wet Passend Onderwijs)

Als uw kind van school verandert, nemen wij altijd contact op met de school van herkomst. Zo kunnen we ons een goed beeld vormen van het onderwijs dat uw kind nodig heeft en of dat onderwijs op de Springplank gegeven kan worden of dat uw kind ander onderwijs nodig heeft.