Zorg en begeleiding

De ontwikkeling van onze leerlingen houden wij bij in ons leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar toetsen wij onze leerlingen met behulp van Citotoetsen (CITO LVS). Aan de hand van deze toetsgegevens en aan de hand van observaties wordt de voortgang van de leerling bekeken en met de ouders besproken. Wij vinden het prettig als leerlingen zoveel mogelijk aanwezig zijn bij deze gesprekken, het gaat tenslotte om hen!

Ook volgen we de sociaal- en emotionele ontwikkeling in ons leerlingvolgsysteem. De leerlingvolgsystemen geven, samen met de observaties van de leerkrachten, een goed beeld van de resultaten en vorderingen van een kind. Heeft een leerling extra hulp nodig , dan bieden wij die hulp in óf buiten de klas.

Kinderen die extra uitdaging aan kunnen krijgen deze in principe in de klas. Als een leerling echt veel meer aan kan, dan kan een leerling naar de ‘Kangoeroegroep’ of de ‘Cnopiusklas’ van de Stroming. Door deze ‘op maat’ gemaakte begeleiding kunnen wij aan het eind van groep 8 uw kind verwijzen naar het voortgezet onderwijstype dat het best bij hem of haar past.

Ondersteuning bij (onderwijskundige) problemen

Soms loopt het niet zo lekker, thuis of op school. In zo’n geval kunnen ouders en/of leerkrachten op de Springplank een beroep doen op het Ondersteuningsteam. In dit team wordt sámen met ouders besproken wat het probleem is en wordt er naar een oplossing gezocht. In het ondersteuningsteam werken ouders samen met de intern begeleider, de groepsleerkracht, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werkster en de jeugdverpleegkundige.